Klikni pre viac produktov
No products were found.

Európska legislatíva ochrany rastlín

Všetky rastliny, ktoré pestujeme a predávame sú pravidelne kontrolované ÚSTREDNÝM KONTROLNÝM A SKÚŠOBNÝM ÚSTAVOM POĽNOHOSPODÁRSTVA Slovenskej republiky (ÚKSÚP). 

ÚKSÚP je štátnou rozpočtovou organizáciou priamo riadenou Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Základnou úlohou ústavu je výkon štátnej odbornej kontroly a skúšobníctva v podmienkach rezortu poľnohospodárstva ako aj štátny odborný dozor nad kvalitou vstupov do poľnohospodárstva (agrochemikálie, krmivá a pod).

Činnosť ÚKSÚP v rastlinnej a živočíšnej výrobe je tematicky orientovaná na pôdu, odrody poľnohospodárskych plodín, osivá a sadivá, výživu a ochranu rastlín, vnútornú a vonkajšiu karanténu, krmivá, výživu zvierat ako aj poľnohospodárske potreby, priemyselné hnojivá, pesticídy a krmivá.

Pracoviská ústavu okrem uvedených hlavných úloh kontrolno-skúšobnej činnosti plnia aj dôležité poslanie v oblasti tvorby a inovácie legislatívnych noriem v odbore svojej činnosti, vývoja a overovania nových metodík a metodologických postupov.

Dôležitou oblasťou je aj rozsiahla publikačná, prednášková činnosť špecialistov ústavu, expertízne stanoviská a odborné poradenstvo. Ústav má mnohostranné odborné kontakty so zahraničnými partnermi a inštitúciami v oblasti skúšobníctva a kontroly.

Ústav má bohatú históriu, svojou skladbou odbornej činnosti je širokospektrálnym pracoviskom porovnateľným s európskym štandardom.

Aktuálne informacie európskej legislatívy týkajucej sa ochrany rastlín, všeobecných zákazov a fytosanitárnych predpisov nájdete na nižšie uvedenom odkaze.

https://www.uksup.sk/europska-legislativa/

Menu

Nastavenia

Klikni pre viac produktov
No products were found.