Klikni pre viac produktov
No products were found.

Reklamačný poriadok

1. Zákazník uplatňuje reklamáciu písomne, elektronickou poštou na adrese tomas@duracka.sk v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom.

2. Záruka na živé rastliny nebude akceptovaná pri poškodení mrazom, nadmernou vlhkosťou, nadmerným suchom, ale aj ohryzom rastlín zvieratami, krupobitím a nevhodným ošetrovaním.

3. Zákazník je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu (faktúru), alebo blok z registračnej pokladne.

4. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude zákazníkovi oznámené telefonicky alebo písomne elektronickou poštou e-mailom. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru prevádzkovateľovi. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má zákazník právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5. Všetky reklamácie budú vybavované na adrese Tomáš Duračka, Veselé 296, 922 08.

6. Prevádzkovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

7. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu medzi prevádzkovateľom a zákazníkom - formulár.

https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Menu

Nastavenia

Klikni pre viac produktov
No products were found.