Marhuľa Veharda

Podpník: Myrobalán / silno rastúci podpník