Višňa Újfehertoi Furtos

Podpník: Mahalebka / stredne silno rastúci podpník