Čerešňa Sylvána

Podpník: Mahalebka / stredne silno rastúci podpník