Podpník: Ishtara-Stredne rastúci podpník

Nie je na sklade

Podpník: Ishtara / stredne rastúci podpník

Podpník:Myrobalán / silno rastúci podpník

Podpník: Ishtara-Stredne rastúci podpník

Nie je na sklade

Podpník: Myrobalán / silno rastúci podpník

Nie je na sklade

Podpník: Myrobalán / silno rastúci podpník

Podpník: Ishtara-Stredne rastúci podpník

Podpník: Myrobalan-Silno rastúci podpník

Nie je na sklade

Slivky

Slivka Valor

Podpník: Myrobalán / silno rastúci podpník