Hruška Parížanka

Podpník: Hruška planá / silno rastúci podpník