Višňa Meteor korai

Podpník: Mahalebka / stredne silno rastúci podpník