Marhuľa Rakovského

Podpník: Myrobalan – silno rastúci podpník