Nie je na sklade

Podpník: MN/VS/1 / mandľa

Podpník: MN/VS/1 / mandľa

Nie je na sklade

Podpník: GF677 / mandľa

Nie je na sklade

Podpník: MN/VS/1 / mandľa

Nie je na sklade
Nie je na sklade

Podpník: Mahalebka / stredne silno rastúci podpník

Nie je na sklade

Podpník: Gisela 5 / slaborastúci podpník

Nie je na sklade

Podpník: Mahalebka / stredne silno rastúci podpník

Nie je na sklade

Podpník: Mahalebka / stredne silno rastúci podpník

Nie je na sklade

Podpník: Mahalebka / stredne silno rastúci podpník

Nie je na sklade

Podpník: Mahalebka-Stredne silno rastúci podpník

Nie je na sklade

Podpník: Gissela 5-Slaborastúci podpník