Čerešňa Karešova

Podpník: Mahalebka-Stredne silno rastúci podpník