Nie je na sklade

Podpník: M9 / slabo rastúci podpník

Nie je na sklade

Podpník: MM106 / stredne silno rastúci podpník

Nie je na sklade

Podpník: M9 / slabo rastúci podpník

Nie je na sklade

Podpník: MM106 / stredne silno rastúci podpník

Nie je na sklade

Podpník: M9 / slabo rastúci podpník

Nie je na sklade

Podpník: MM106 / stredne silno rastúci podpník

Jablone

Jabloň Fuji

Podpník: M9 / slabo rastúci podpník

Jablone

Jabloň Fuji

Podpník: MM106 / stredne silno rastúci podpník

Jablone

Jabloň Gala

Podpník: MM106 / stredne silno rastúci podpník

Jablone

Jabloň Gala

Podpník: M9- slabo rastúci podpník

Podpník: M9 / slabo rastúci podpník

Nie je na sklade

Podpník: MM106 / stredne silno rastúci podpník