Nie je na sklade

Podpník: Hruška planá / silno rastúci podpník

Nie je na sklade

Hruška planá - silno rastúci podpník

Nie je na sklade

Podpník: Hruška planá / silno rastúci podpník

Nie je na sklade

Podpník: Dula / slabo rastúci podpník

Nie je na sklade

Podpník: Dula / slabo rastúci podpník

Podpník:Hruška planá / silno rastúci podpník

Nie je na sklade

Podpník: Hruška planá / silno rastúci podpník