Nie je na sklade

Podpník: Hruška planá / silno rastúci podpník

Podpník: Dula / slabo rastúci podpník

Nie je na sklade

Podpník: Hruška planá / silno rastúci podpník

Nie je na sklade

Podpník: Dula / slabo rastúci podpník

Nie je na sklade

Podpník: Hruška planá / silno rastúci podpník

Podpník: Dula / slabo rastúci podpník

Nie je na sklade

Podpník: Hruška planá / silno rastúci podpník

Nie je na sklade

Podpník: Hruška planá / silno rastúci podpník

Podpník: Dula / slabo rastúci podpník

Nie je na sklade

Podpník: Hruška planá / silno rastúci podpník

Nie je na sklade

Hrušky

Hruška Nitra

Podpník: Dula / slabo rastúci podpník

Nie je na sklade

Hrušky

Hruška Nitra

Podpník: Hruška planá / silno rastúci podpník