Višňa Favorit

Podpník: Mahalebka / stredne silno rastúci podpník