Višňa Fanal

Podpník: Mahalebka / stredne silno rastúci podpník