Višňa Érdi Botermo

Podpník: Mahalebka / stredne silno rastúci podpník