Slivka Duranzia

Podpník: Myrobalán / silno rastúci podpník