Hruška Clappova

Podpník: Hruška planá / silno rastúci podpník