Správny výber podpníka

M9 - slaborastúci, vhodný pre pestovanie štíhleho vretena,alebo na drôtenku. Všetky jablone na podpníku M9 vyžadujú oporu.

MM106 - stredne rastúci, nevyžaduje oporu

J-TE-H - slabo rastúci

MM111 - stredne rastúci podpník, nevyžaduje oporu

Dula - slaborastúci

Hruška planá - bujne rastúci podpník, hlboko koreniaci, nevyžaduje oporu.

Myrobalán - bujne rastúci podpník, hlboko korení, dobre znáša ťažšie pôdy.

MN-VS-1 -

B-VA-1 -

B-VA-2 -

Mahalebka - stredne rastúci

Ríbezľa zlatá -

Orech semenáč -

Lieska turecká -

Semenáč -

Hloh -